เกี่ยวกับเรา

บริษัท โปรเท็ก เพ้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1978 ซึ่งมีประสบการณ์นานกว่า 40 ปี บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และ จำหน่ายสีอุตสาหกรรม สีน้ำมันอุตสาหกรรม  สีรองพื้นกันสนิม สีชุบเหล็ก  สีสำหรับนั่งร้าน  สีใช้สำหรับชุบเหล็ก และ สีทาบ้าน ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชืพในด้านการผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย
บริษัท โปรเท็ก เพ้นท์ จำกัด จึงได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ จากผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และที่ปรึกษาโครงการตลอดจนผู้ใช้งานทั่วไป ปัจจุบัน บริษัท โปรเท็ก เพ้นท์ จำกัด ได้เน้นการพัฒนาเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์และองค์กรเพื่อให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป

วิสัยทัศน์

พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในเรื่องเคลือบผิวให้กับ ผู้รับเหมา, บริษัทตลอดจนผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งภายในและต่างประเทศ

พันธะภารกิจ

1. มุ่งเน้นการทำธุรกิจที่ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
2. มุ่งเน้นตอบสนองครบวงจรเรื่องของสีให้กับลูกค้า
3. มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรแบบยั่งยืน

นโยบาย

เป็นหนึ่งเรื่องคุณภาพ และบริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความไว้วางใจสูงสุดของลูกค้า